Zamówienia na świadczenia usług transportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych – uczestników projektu Era Inżyniera, nr wniosku RPWM.02.02.01-28-0188/16-00.