Akademia Młodych Inżynierów najlepszym projektem edukacyjnym w 2014 roku!

Akademia Młodych Inżynierów najlepszym projektem edukacyjnym w 2014 roku!

Wielkim sukcesem zakończyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim. Nagrodę za najlepszy projekt edukacyjnych komisja konkursowa przyznała Akademii Młodych Inżynierów!

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej rozstrzygnięto szóstą edycję konkurs Ambasador EFS w ramach dobrych praktyk PO KL. Spośród kilkunastu projektów zakwalifikowanych do finału Akademia Młodych Inżynierów okazała się najlepszą w kategorii edukacja. Nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrał koordynator projektu i wiceprezes ORWM Intermarium Łukasz Sadlak. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu: zarządowi województwa za szansę jaką otrzymaliśmy przy ocenie wniosku aplikacyjnego, Regionalnemu Ośrodkowi EFS w Olsztynie za przekazane wsparcie merytoryczne oraz wszystkim osobom zaangażowanym w prawidłową realizację projektu. To dla nasz bardzo duże wyróżnienie – dodał Łukasz Sadlak.
Jak co roku nagrody przyznano za realizacje projektów w czterech kategoriach: rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, transfer wiedzy/przedsiębiorczość. Podczas tegorocznej edycji nagrody otrzymali:
Kades Polska Sp z o.o. w kategorii Przedsiębiorczość/Transfer wiedzy;
Federacja Organizacji Socjalnych FOSa w kategorii Integracja Społeczna;
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w kategorii Rynek pracy;
Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM w kategorii Edukacja.

Tytuł Ambasadora EFS przyznano za realizację partnerskiego projektu Elbląskiemu Parkowi Technologicznemu i Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

ŁS4 ŁS5 ŁS6 ŁS10 ŁS11
ŁS1 ŁS2Gala EFS