Akademia Młodych Inżynierów

Akademia Młodych Inżynierów
Zajęcia z robotami pozwalają zdobyć nowe umiejętności, wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z przedmiotów ścisłych oraz wyjaśnić naukowe wątpliwości uczniów. Ponadto uczą praktycznego wykorzystania wiadomości przyswojonych na lekcjach i spojrzenia na zdobywaną w szkole wiedzę z innej perspektywy. Każdy z uczniów uczestniczących w zajęciach otrzyma kompleksową wiedzę z zakresu programowania w języku C++, konstrukcji i budowy robotów oraz mechanizmów wprawiających je w ruch. W każdym semestrze przewidziano po 6 zajęć, każde po 4 godziny lekcyjne.

Dodatkowo w weekendy prowadzone będzie koło naukowe z robotyki, pozwalające w pełni poznać możliwości programowania robotów. Najlepsi wezmą udział w regionalnych zawodach z robotyki. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatny transport ze szkoły do domu oraz z domu do szkoły, posiłki podczas każdych zajęć, przedmioty biurowe (m.in. kalkulator, długopis, linijka, segregator) oraz możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie do robotyki.

Uczestnictwo w projekcie to także duży krok w stronę zdobycia atrakcyjnego zawodu. O tym, że osiągnięcie sukcesu w robotyce jest bardzo realne, świadczą liczne międzynarodowe sukcesy polskich studentów, także z małych ośrodków akademickich. Na rynku pracy wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na inżynierów, a nawet studentów zdobywających wiedzę w tym obszarze.
Poza realizacją innowacyjnych zajęć z robotyki, uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego. Celem Szkolnego Ośrodka Kariery będzie zwiększenie świadomości w zakresie predyspozycji zawodowych uczniów oraz pomoc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne (zajęcia, koło naukowe, transport, posiłki, doradca zawodowy). Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.