Nasze cele

Naszym celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury na płaszczyźnie krajowej oraz międzyregionalnej. W swojej pracy staramy się zbliżać narody i państwa Europy Środkowej i Wschodniej poprzez realizacje wspólnych przedsięwzięć w zakresie edukacji, kultury i nauki, skierowanych szczególnie do ludzi młodych. Swoje cele realizujemy poprzez: promowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami zagranicznymi; współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową. obsługę programów pomocy krajowej...

Read More