Ogłoszenia

Zapytania dotyczące projektu Era inżyniera 
1. Zapytanie ofertowe nr 1/EI/RPWM.2017 dot. dostarczenia sprzętu z robotyki do projektu Era inżyniera
2. Zapytanie ofertowe nr 2/EI/RPWM.2017 dot. prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych, w ramach projektu Era
3. Zapytanie ofertowe nr 3/EI/RPWM.2017 na świadczenia usług transportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych – wyjaśnienie

4. Zapytanie ofertowe na 3/EI/RPWM.2017 na świadczenia usług transportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych – poprawione

Zapytania dotyczące projektu Akademia Młodych Inżynierów
1. Zapytanie ofertowe nr 1/AMI/2013.POKL.09.01.02-28-056/13 dot. zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć dla uczniów, w ramach projektu Akademia Młodych Inżynierów.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/AMI/2013-POKL.09.01.02-28-056/13 dot. prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych, w ramach projektu Akademia Młodych Inżynierów.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/AMI/2013-POKL.09.01.02-28-056/13 dot. usługi cateringowej dla uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/AMI/2013-POKL.09.01.02-28-056/13 dot. świadczenia usług transportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach projektu AMI w roku 2013/2014.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/AMI/2013-POKL.09.01.02-28-056/14 dot. świadczenia usługi transportowej dla uczestników Kół naukowych na zawody z robotyki.
6. Zapytanie ofertowe nr  6/AMI/2014-POKL.09.01.02-28-056/14 dot. świadczenia usług transportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach projektu AMI w roku 2014/2015.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/AMI/2014-POKL.09.01.02-28-056/14 dot. świadczenia usług transportowych uczestników Kół naukowych w ramach projektu AMI w roku 2014/2015
8. Zapytanie ofertowe nr 8/AMI/2014-POKL.09.01.02-28-056/14 dot. doradztwa zawodowego.
9. Zapytanie ofertowe nr 9/AMI/2015-POKL.09.01.02-28-056/14 dot. transportu uczniów na zawody.
10. Rozeznanie rynku ws. zatrudnienia osoby na stanowisko Specjalisty ds. projektów zewnętrznych i administracji.