Zapytanie ofertowe na 10/EI/RPWM.2017 na świadczenia usług transportowych