Projekty

Tworzenie międzynarodowej grupy współpracy „POLSKA.LT”

Tworzenie międzynarodowej grupy współpracy „POLSKA.LT”

Zrealizowany przez Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM oraz Partnerów z Litwy projekt „Tworzenie międzynarodowej grupy współpracy „POLSKA.LT”, ukierunkowany był na budowanie więzi pomiędzy naszymi narodami, w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe. promethazine codeine syrup companies W prace projektowe zaangażowana była młodzież z obu państw, która podczas wizyt studyjnych w Polsce i na Litwie, realizowała program oparty na wspólnej integracji oraz spotkaniach w placówkach administracyjnych m.in. w Ambasadzie Republiki Litwy w Polsce (spotkanie z...

Read More

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

Gruzja z sukcesem przechodzi transformację gospodarczą i społeczną osiągając znaczny postęp w budowaniu nowoczesnej gospodarki rynkowej oraz pluralizmu społecznego. Ważnym elementem tego procesu jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz promocja współpracy między administracją publiczną, NGO oraz uczestnikami życia gospodarczego. Takie działania są na dużą skalę wspierane przez wspólnotę międzynarodową, w ramach bilateralnych oraz międzynarodowych programów wsparcia oferujących Gruzji pomoc finansową oraz nie mniej ważną pomoc merytoryczną, wzmocnioną doświadczeniami innych krajów. W tym...

Read More

Projekt edukacyjny „Buńczuk w kolorze biało-czerwonym”

Projekt edukacyjny „Buńczuk w kolorze biało-czerwonym”

Read More