Projekty

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

Gruzja z sukcesem przechodzi transformację gospodarczą i społeczną osiągając znaczny postęp w budowaniu nowoczesnej gospodarki rynkowej oraz pluralizmu społecznego. Ważnym elementem tego procesu jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz promocja współpracy między administracją publiczną, NGO oraz uczestnikami życia gospodarczego. Takie działania są na dużą skalę wspierane przez wspólnotę międzynarodową, w ramach bilateralnych oraz międzynarodowych programów wsparcia oferujących Gruzji pomoc finansową oraz nie mniej ważną pomoc merytoryczną, wzmocnioną doświadczeniami innych krajów. W tym...

Read More

Projekt edukacyjny „Buńczuk w kolorze biało-czerwonym”

Projekt edukacyjny „Buńczuk w kolorze biało-czerwonym”

Read More