REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji.

Gruzja z sukcesem przechodzi transformację gospodarczą i społeczną osiągając znaczny postęp w budowaniu nowoczesnej gospodarki rynkowej oraz pluralizmu społecznego. Ważnym elementem tego procesu jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz promocja współpracy między administracją publiczną, NGO oraz uczestnikami życia gospodarczego.

Takie działania są na dużą skalę wspierane przez wspólnotę międzynarodową, w ramach bilateralnych oraz międzynarodowych programów wsparcia oferujących Gruzji pomoc finansową oraz nie mniej ważną pomoc merytoryczną, wzmocnioną doświadczeniami innych krajów. W tym kontekście, przy współpracy z polskimi i niemieckimi partnerami, powstał w Gruzji w roku 2009 program wsparcia dla sieci lokalnych ekspertów, aktywistów i decydentów o nazwie „Regional Developent Network – REGNET”. Program ten odniósł sukces, a w jego wyniku wsparciem w formie szkoleń, wsparciem doradczym (coaching) oraz systemem informacji, zostało objętych 184 członków sieci REGNET z całego kraju.

Sukces stworzenia sieci REGNET, zrzeszającej kompetentnych specjalistów i aktywistów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego stworzył fundament, na którym w roku 2010 budowane były nowe skuteczne przedsięwzięcia na rzecz poprawy lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej w całym kraju. Służył temu nowy program REGNET 2010, zainicjowany przez Fundację Edukacji Ekonomicznej, Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM oraz innych Partnerów z Polski i Gruzji.

Istotą dalszego etapu rozwoju działalności sieci REGNET w roku 2010 było przygotowanie i uruchomienie „Programu Małych Grantów – PMG” (Small Grants Programme – SGP). Celem była aktywizacja społeczności lokalnych, a także małych i większych organizacji działających lokalnie lub regionalnie oraz administracji lokalnej i przekonanie ich do wspólnego działania. Program dążył do uruchomienia Małych Grantów dla realizacji małych projektów lokalnych na rzecz poprawy warunków bytowych, rozwoju małej infrastruktury, rozwoju kultury i zachowania tradycji, zwiększenia potencjału turystycznego oraz promocji rozwoju małej przedsiębiorczości.

W drugim etapie Programu REGNET 2010, po przyznaniu kolejnych rund Małych Grantów członkowie REGNET otrzymali zadanie wsparcia lokalnych grantobiorców poprzez dalsze doradztwo i opiekę (coaching), przy realizacji ich małych projektów.

Wszystkie działania projektu były spójne i pomagały wdrożyć oficjalną rządową Strategię Rozwoju Regionalnego Gruzji z roku 2010. Program REGNET 2010 został realizowany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji (MRRiI).

Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. canadianpharamcy