Warsztaty z robotyki na Stadionie Miejskim w Poznaniu!

Warsztaty z robotyki na Stadionie Miejskim w Poznaniu!
Dla najaktywniejszych członków Akademii Młodych Inżynierów (uczniów gimnazjów z Ostródy, Gietrzwałdu oraz Jedwabna) przygotowaliśmy wspaniałą niespodziankę – wyjazd do Poznania. W programie znajdą się m.in. zwiedzanie Politechniki Poznańskiej oraz warsztaty z robotyki na Stadionie Miejskim w Poznaniu!

W maju 2014r., wybrani członkowie Akademii wyjadą na jednodniową wycieczkę do stolicy Wielkopolski. Pierwszym punktem naszego wyjazdu będzie Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki w Poznaniu. Uczelnia jest jedną z najlepszych placówek wyższych kształcących studentów na kierunkach mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn. Uczniowie zapoznają się z podstawami programowania i budowy maszyn, wykorzystywanych w przemyśle. Będzie to okazja, do przybliżenia uczestnikom projektu zastosowania robotów przemysłowych w życiu codziennym. Uczniowie zapoznają się z budynkiem uczelni oraz ofertą programową.

Drugim punktem naszego wyjazdu będzie Stadion Miejski w Poznaniu (jedna z aren EURO 2012). Podczas wizyty na stadionie uczniowie wezmą udział w warsztatach z użyciem robotów FootballBot oraz zawodach z ich wykorzystaniem. W jednym ze stadionowych pomieszczeń zorganizujemy rywalizację dla uczniów z wykorzystaniem robotów toczących piłki do specjalnie przygotowanych bramek piłkarskich.

Kto wyjedzie do Poznania?

Z każdej szkoły biorącej udział w projekcie wybierzemy 20 uczniów, którzy wykazali się dużą aktywnością podczas zajęć oraz osiągnęli najlepsze rezultaty z testów kompetencyjnych. Jest zatem o co walczyć! Przed nami jeszcze wiele zajęć, w trakcie których możecie wykazać się aktywnością oraz wiele testów sprawdzających waszą wiedzę.